ගිනිකෙළි ගින්නේ බියකරු දසුන්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ගිනිකෙළි ගින්නේ බියකරු සළරූ

මෙක්සිකෝවේ ගිනිකෙළි වෙළඳපොළක සිදුවූ පිපිරීමකින් ගින්නක් ඇතිවූ මොහොතේ ලබාගත් වීඩියෝ පටයක් නිකුත් වී තිබුණි.

මෝටර් රථයක සිට ලබාගත් එම වීඩියෝ දර්ශන මගින් එම අනතුරේ භයානක ස්වභාවය මැනවින් පැහැදිලිවේ.

විවිධ වර්ණයන්ගෙන් යුතු ගිනිකෙළි එකින්එක පුපුරායමින් ඇතිවූ අතිවිශාල ගින්න සහ දුමාරය තුළ වෙළඳපළට පැමිණසිටි ජනතාව කොටුවූ හේතුවෙන් ආශ්වාස කිරීමේ අපහසුවෙන් වැඩිදෙනෙකු මියයන්නට ඇති බව වාර්තාවේ.