සුන්දර අලෙපෝ: එදා සහ අද

සිරියාවේ පවතින යුද ගැටුම් නිසා අලෙපෝ නුවර විනාශයට පත්වී ඇති ආකාරය පෙන්නුම් කෙරෙන ඡායාරූප කීපයක් රොයිටර් පුවත් සේවය නිකුත් කර තිබේ.

අලෙපෝ පැරණි නගරය යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කරනු ලැබ තිබේ.

මෙම ඡායාරූප පෙළින් දැක්වෙන්නේ යුද්ධයට පෙර සුන්දර අලෙපෝ සහ යුද්ධය විසින් විනාශ කරන ලද නගරයයි.

අලෙපෝ නගරය සිරියාවේ ප්‍රධාන වාණිජ නගරයක් වූ අතර සංචාරකයන්ගෙන් පිරුණු ප්‍රදේශයක් ද විය.

Image caption යුද්ධයට පෙර
Image caption යුද්ධයට පසු

දහතුන් වැනි ශතවර්ෂයට අයත් අලෙපෝ බලකොටුව

Image caption යුද්ධයට පෙර
Image caption යුද්ධයට පසු

අට වැනි සහ දහතුන් වැනි ශතවර්ෂය අතර ඉදිකෙරුණු මුස්ලිම් දේවස්ථානයක්

Image caption යුද්ධයට පෙර සහ පසු

දොළොස්වැනි සියවසට අයත් අල් ශිබානි පාසල ලොව වටා කලාකරුවන් රැස්වන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් විය.

Image caption යුද්ධයට පෙර
Image caption යුද්ධයට පසු

පිරිමින්ට පමණක් වෙන්වූ නාන තටාක සහිත මෙම පෞරාණික ගොඩනැගිල්ල ද 13 වැනි සියවසට අයත්වන අතර යුද්ධයට පෙර මෙය සංචාරකයන්ගෙන් පිරී පැවතුණි.

Image caption යුද්ධයට පෙර සහ පසු

සිරියානු යුද්ධයෙන් විනාශයට පත්වී ඇත්තේ පෞරාණික ගොඩනැගිලි පමණක් නොවේ. ශභා වෙළඳ සංකීර්ණය අලෙපෝ නුවර තිබුණු විශාලතම නවීන ගොඩනැගිල්ලකි.

Image caption යුද්ධයට පෙර සහ පසු