අක්කර 15,000 කථාව ඇමතිවරු වරද්දගත්තා - ජනපති
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අක්කර 15,000 කථාව ඇමතිවරු වරද්දගත්තා - ජනපති

චීන ව්‍යාපෘති සඳහා දකුණු පළාතෙන් අක්කර 15,000ක් ලබාදෙන බවට ආණ්ඩුවේ ඇතැම් ඇමතිවරු දිගින් දිගටම කරන ප්‍රකාශ වැරදි බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසයි.