අපි පාවිච්චි කරන්නෙ අවම බලය - ජපාන පොලීසිය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අපි පාවිච්චි කරන්නෙ අවම බලය - ජපාන පොලීසිය

ලෝකයේ සෑම රටකම පාහේ විසඳිය නොහැකි ගැටළුවක්ව පවතින ගිනි අවිභාවිතය හේතුවෙන් වසරකට මියයන පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව අති විශාලය.

2014 වසරේදී පමණක් ඇමරිකාව තුළ පුද්ගලයන් 33.599ක් ඝාතනයවී ඇතිඅතර පොලීසිය විසින් සිදුකළ වෙඩිතැබීම් වලින් මියගියවුන්ගේ සංඛ්‍යාවද ඉහළ අගයක් ගනී.

එහෙත් ලෝකයේ දියුණුතම රටවලින් එකක් වන ජපානය තුළ 2014 වසරේදී ගිනි අවි හේතුවෙන් මරණයට පත්වී ඇත්තේ පුද්ගලයන් හයදෙනෙකු පමණි.

ගිනි අවිභාවිතය පිලිබඳ නීති පැනවූ ප්‍රථම රට වන්නේද ජපානයයි.

දැනට ජපානයේ පවතින ගිනි අවි භාවිතය පිලිබඳ නීතිය 1958 දී ආරම්භ කළ එකකි.

සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට ගිනි අවියක් මිලදී ගැනීමට අවසර ලබාදීමේදී දීර්ඝ ක්‍රියා පටිපාටියක් ඔස්සේ පරීක්‍ෂාවට භාජනය කිරීම මෙන්ම ගිනි අවි භාවිතාව සඳහා ප්‍රායෝගිකව සහ මානසිකව සුදුසුකම් ලබන පුද්ගලයන්ට පමණක් ගිනි අවි ලබාගැනීමට හැකිවීමද ජපානය තුළ පුද්ගල ඝාතන අවම වීමට හේතුවක් වී ඇත.

මීට අමතරව ජපාන පොලීසිය අපරාධකරුවන් මෙල්ලකිරීමේදී ගිනි අවියට වඩා 'තයිහෝජිත්සු' නම් සටන් විශේෂය පිළිබඳව විශ්වාසය තැබීමද තවත් සුවිශේෂී හේතුවකි.

'තයිහෝජිත්සු' සටන් ක්‍රමය පිලිබඳව තවත් තොරතුරු වලට ඉහත හඬපටයෙන් සවන්දිය හැකිය.