ඉරානයේ ශෝක කාලයක්

ඉරානයේ හිටපු ජනාධිපති අක්බාර් හෂෙමි රෆ්සන්ජානිගේ අභාවය වෙනුවෙන් එරට දින තුනක ජාතික ශෝක කාලයක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

අභාවප්‍රාප්ත වනවිට රෆ්සන්ජානි 82 වෙනි වියේ පසුවිය.

ඉරානයේ අධ්‍යාත්මික නායක අයතුල්ලා අලි කමෙනෙයි අභාවප්‍රාප්ත හිටපු නායකයාට ගෞරවය පුදකරමින් පැවසුවේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ප්‍රතිවිරෝධතා පැවතුන ද රෆ්සන්ජානි, එක්ව අරගලයේ යෙදුණු සගයෙකු බවය.

ජනාධිපති හසන් රවුහානි අභාවප්‍රාප්ත නායකයා හැඳින්වූයේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙකු ලෙසය.

මේ අතර අසල්වැසි රටවලින් රෆ්සන්ජානිගේ අභාවය පිළිබඳව මිශ්‍ර අදහස් පළවෙමින් තිබේ.

1989 සිට 1997 දක්වා ඉරානයේ ජනාධිපති ලෙස කටයුතු කළ අයතුල්ලා රෆ්සන්ජානි එරට දේශපාලනයට විශාල බලපෑමක් එල්ල කළ දේශපාලන නායකයෙකි.

බීබීසී යෙන්