කඳුළු පිරි දෙනෙතින් බිරිඳ පැසසූ ජනපති ඔබාමා
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කඳුළු පිරි දෙනෙතින් බිරිඳ පැසසූ ජනපති ඔබාමා

ජනාධිපති බරක් ඔබාමා සමුගැනීමේ කතාව පවත්වමින් සිය බිරිඳ සහ දරුවන් දෙදෙනා අගය කළේය.

උප ජනාධිපතිවරයා ජෝ බයිඩන් ගේ මිත්‍රත්වය අගය කිරීමට ද ජනාධිපති ඔබාමා එහිදී අමතක නොකළේය.

වැඩි විස්තර: ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැක ගන්න -ඔබාමා

සබැඳි විෂයයන්