බැරෝ දිවුරුම් දෙන්නේ 'අල්ලපු රටේ'

Image copyright Reuters
Image caption ඇඩමා බැරෝ

ගැම්බියාවේ ජනාධිපතිවරණයෙන් ජය ගත් ඇඩමා බැරෝ, සෙනෙගාල් රාජ්‍යයේ පිහිටි ගැම්බියානු තානාපති කාර්යාලය තුළදී දිවුරුම් දෙන බව පවසයි.

මෙම අවස්ථාවට සහභාගීවන ලෙස ගැම්බියානු ජනතාවට ආරාධනා කරමින් ඔහු සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ පණිවිඩයක් නිකුත්කර ඇත.

මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය පිළිනොගන්නා බව පවසමින් වත්මන් ජනාධිපති යාය ජම්මේහ් තවත් මාස තුනකට සිය ධූර කාලය දීර්ඝ කර ගත්තේය.

Image copyright EPA
Image caption ජනාධිපති යාය ජම්මේහ්

ඔහු පවසන්නේ පසුගිය මාසයේ පැවති ජනාධිපතිවරණයේ වංචා සිදුවී ඇති බවය.

ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵලය පිළිගෙන ධුරයෙන් ඉවත්වන ලෙසට වත්මන් ජනාධිපතිවරයා එකඟ කරගැනීම සඳහා අසල්වාසී රාජ්‍ය නායකයන් දැරූ උත්සාහය මේ දක්වා අසාර්ථකවී තිබේ.