'පාන් ටෝස්ට්' කරන්නේ පරෙස්සමින් !

Different colours of toast Image copyright Empics
Image caption කළු පහ නොගැන්වුණු රන් වන පැහැති පාන් ටෝස්ට් ආහාරයට ගන්නා ලෙස බ්‍රිතාන්‍ය ආහාර තත්ත්ව පාලන ආයතනය නිර්දේශ කරයි

පමණට වඩා කර කරන ලද පාන් ටෝස්ට් මෙන්ම පමණට වඩා බැදුනු අර්තාපල් සහ අල පෙති ආහාරයට ගැනීමෙන් පිළිකා හට ගැනීමේ අවදානම ඉහළ යා හැකි බවට බ්‍රිතාන්‍ය විද්‍යාඥයෝ අනතුරු අඟවති.

බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුවේ ආහාර තත්ත්ව පාලන ආයතනය කියා සිටියේ පිෂ්ට සහිත ආහාර ඉහළ උෂ්ණත්වයක් යටතේ කර කිරීමෙන්, බැදීමෙන් සහ පිළිස්සීමෙන් ශරීරයට හානි කර ඇක්‍රිලමයිඩ් (Acrylamide) රසායන සංයෝගය නිෂ්පාදනය වීමේ ඉඩක් පවතින බවය

පාන් ටෝස්ට්, අර්තාපල් සහ අල පෙති වැනි පිෂ්ට සහිත ආහාර දුඹුරු පැහැ ගැන්වෙන තෙක් කර කිරීමෙන් වළකින ලෙස බ්‍රිතාන්‍ය ආහාර තත්ත්ව පාලන ආයතනය නිර්දේශ කරයි.

අනුභව කරනු ලබන ආහාර ප්‍රමාණය අනුව රසායන ද්‍රව්‍යයෙන් සිදු විය හැකි හානිය තීරණය වන බව බ්‍රිතාන්‍ය ආහාර තත්ත්ව පාලන ආයතනයේ ප්‍රධාන විද්‍යා උපදේශක මහාචාර්ය ගයි පොපි පෙන්වා දෙයි.

Image copyright Thinkstock
Image caption අර්තාපල් සහ අල පෙති වැනි පිෂ්ට සහිත ආහාර දුඹුරු පැහැ ගැන්වෙන තෙක් කර කිරීමෙන් වළකින ලෙස බ්‍රිතාන්‍ය ආහාර තත්ත්ව පාලන ආයතනය නිර්දේශ කරයි

පමණට වඩා කර කරන ලද එවැනි ආහාර දීර්ඝ කාලයක් ආහාරයට ගැනීමෙන් පිළිකා හට ගැනීමේ අවදානම ඉහළ යා හැකි බව පූර්ණ වශයෙන් සතුන් යොදා ගනිමින් සිදු කළ අධ්‍යන මගින් දැක ගැනීමට හැකි වූ බව කී මහාචාර්ය ගයි පොපි, "ඒ නිසා මිනිස්සුන්ටත් එවැනිම බලපෑමක් සිදු නොවේවි කියල හිතන්න හේතුවක් නැහැ," යනුවෙන් සඳහන් කළේය.

අර්තාපල් ශීතකරණයේ ගබඩා කිරීමෙන් වළකින ලෙසත් බ්‍රිතාන්‍ය ආහාර තත්ත්ව පාලන ආයතනය නිර්දේශ කරයි.

එවැනි ආහාර ද්‍රව්‍ය අඩු උෂ්ණත්වයක් සහිත පරිසරයක් තුළ ගබඩාකිරීමෙන් සීනි මට්ටම ඉහළ යන අතර එවැනි ආහාර පිසීමේදී ඇක්‍රිලමයිඩ් රසායන ප්‍රමාණය ඉහළ යෑමේ ඉඩක් පවතින බවත් බ්‍රිතාන්‍ය ආහාර තත්ත්ව පාලන ආයතනය පෙන්වා දෙයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර

බීබීසී යෙන්