බැරෝ ගෙදර එයි

Image copyright ADAMA BARROW
Image caption ඇඩමා බැරෝ ගැම්බියාවට

ගැම්බියාවේ ජනාධිපතිවරණයෙන් ජය ලැබූ ඇඩමා බැරෝ ජනාධිපතිවරයා ලෙස වැඩ ආරම්භකිරීම සඳහා අද (ජන. 26) සිය රටට පැමිණියේය.

ඔහු ගැම්බියාවට පැමිණියේ හිටපු ජනාධිපති යාය ජම්මෙ රටින් පිටවී දින කිහිපයකට පසුවය.

පසුගිය දෙසැම්බරයේ පැවති ජනාධිපතිවරණයෙන් ජය ලැබූ බැරෝ සෙනෙගාල් රාජ්‍යයේ සිටි අතර පරාජයට පත්වූ ජම්මෙ බලය අතහැරීම ප්‍රතික්‍ෂේප කළේය.

Image copyright TWITTER
Image caption ගැම්බියාවට ගොඩ බැසීමෙන් අනතුරුව නිකුත් කළ ට්විටර් පණිවිඩය

පසුගිය දෙසැම්බරයේ පැවති ජනාධිපතිවරණයෙන් ජය ලැබූ බැරෝ සෙනෙගාල් රාජ්‍යයේ සිටි අතර පරාජයට පත්වූ ජම්මෙ බලය අතහැරීම ප්‍රතික්‍ෂේප කළේය.

මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය පිළිනොගන්නා බව පවසමින් හිටපු ජනාධිපති යාය ජම්මෙ තවත් මාස තුනකට සිය ධූර කාලය දීර්ඝ කර ගත්තේය.

Image copyright AFP
Image caption අගනුවර දැඩි ආරක්‍ෂාව

මේඅතරතුර ඇඩමා බැරෝ, සෙනෙගාල් රාජ්‍යයේ පිහිටි ගැම්බියානු තානාපති කාර්යාලය තුළදී ගැම්බියාවේ නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්ණේය.

කෙසේ නමුත් කලාපීය නායකයන් වෙතින් එල්ලවන පීඩනය හමුවේ, වසර විසි දෙකක් රට පාලනය කළ යාය ජම්මෙ සිය ධුරයෙන් ඉවත්වී රටින් පිටවීමට එකඟ විය.