දෑත් පටලවාගෙන විලක පාවෙමින් පිහිටවූ අපූරු ලෝක වාර්තාවක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වාර්තාගත වීමට 'පටලැවිල්ලක්'

දෙදහසකට අධික පිරිසක් දෑත් පටලවාගෙන ජලයේ පාවෙන අයුරු වීඩියෝ කැමරාවක සටහන් වුනේ මේ අයුරින්.

ආජන්ටිනාවේ එපකියන් විල වෙත පැමිණි දහස් සංඛ්‍යාත පිහිනුම්කරුවන්ගේ අරමුණ දෑත් පටලවාගෙන ජලයේ පාවූ විශාලම පිරිස බවට වී ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමයි.