චීන
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අපි ගමට යන්නේ ඉණිමගෙන්

චීනයේ සිචුවෑන් පළාතේ කඳුකර වැසියන් මීටර අටසීයක් උසින් පිහිටි සිය ගම්මානය වෙත ළඟා වූයේ ලී සහ දඬු යොදා ගනිමින් සකස් කරන ලද ඉණිමගක් ආධාරයෙනි.

එහි ඇති අනතුරුදායක තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන ගම්මානය වෙත ළඟා වීම සඳහා ලෝහ පඩිපෙළක් ඉදිකිරීමට පළාත් බලධාරීහු කටයුතු කළහ.

වැඩි විස්තර සඳහා ඉහත දැක්වෙන වීඩියෝ පටය නරඹන්න.

සබැඳි විෂයයන්