බළලුන් පිලිබඳව මේ කරුණු දැන සිටියාද?

බළලුන් පිලිබඳ විවිධ තොරතුරු නිතර අසන්නට දකින්නට ලැබුණද පහත දැක්වෙන තොරතුරු ඔබ අසන්නේ පළමුවරට විය හැකිය.

1.ඩිස්නිලන්තයට කළුවර වැටීගෙන එද්දී මීයන් ඇල්ලීම සඳහා බළලුන් 200ක් මුදාහරිනු ලබයි.

2.බළලුන්ට දහදිය දමන්නේ අත්ලටය.

3.බළලුන් සාමාන්‍යයෙන් යම් ආහාරයක් විශ්වාසයෙන් යුතුව කෑමට ගැනීමට පෙර තුන්වරක් දිවගා බලා හතරවෙනි වතාවේදී ආහාරයට ගනිති. එබැවින් බළලුන්ට කෑමත් සමග යම් බෙහෙතක් කැවීමට අවශ්‍ය නම් හතරවැනි කෑමපිඩ සමග එය දිය යුතුය.

4.බළලුන් කෙටි නින්දට වැටීමට ආශා කරති. සාමාන්‍යයෙන් බළලෙකු දවසේ කාලයෙන් 70% ක් නිදාගැනීමට වැය කරති.

5.අඳුරේදී බළලුන්ගේ මුත්‍රා සිතාගැනීමට බැරි තරම් උණුසුම්වේ.

6.සෑම ගෘහස්ථ බළල් වර්ගයක්ම අප්‍රිකානු වල් බළලුන් පස් වර්ගයකින් එකකට අයත්වේ.

7.බළලුන්ට පැණිරස නොදැනේ.

8.වැඩි වශයෙන් බැළලියකට දකුණත හුරුවන අතර බළලෙකුට හුරුවන්නේ වම් අතය.

9.බළලුන්ට උරහිසත් පපුවත් යාකෙරෙන අකු ඇටයක් නැත.

10.දොර වසා තිබියදී බළලුන්ට නිවසින් එළියට යාමට 'දොර සිදුරක්' (cat flap) මුලින්ම නිර්මාණය කළේ අයිසැක් නිව්ටන් විසින් බවට විශ්වාසයක් පවතී.

11.බළලුන්ට මුහුදු වතුර පානය කිරීමේ හැකියාව ඇත. එයට හේතුව බළලුන්ගේ වකුගඩු වල ඇති සංඛීර්ණ යාන්ත්‍රණයක් මගින් වතුරෙන් ලුණු ඉවත්කළ හැකි වීමය.

12.ක්ෂීරපායි සතුන් සහ කුරුල්ලන් ඇතුළු සත්ව විශේෂ 33ක් මිහිතලයෙන් තුරන්වීමට බළලුන් හේතුවී ඇත. එම සත්ව විශේෂ වඩාත්ම වැඩි ව්‍යාප්තියකින් යුතු සත්ව විශේෂ 100 ට අයත්වේ.

බීබීසී යෙන්