පෘථිවියට නෑයන් පිරිසක් ?

පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 40ක් දුරින්

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, ESO

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 40ක් දුරින්

තරුවක් වටා භ්‍රමණයවන, පෘථිවියට සමාන ග්‍රහලෝක හතක් සොයා ගැනීමට විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සමත් වූහ.

එම ග්‍රහලෝක සියල්ල ද්‍රව ජලය පැවතිය හැකි වටපිටාවකින් සමන්විතවන බව ඔවුහු පවසති.

එහෙත්, ජීවයක් පැවතිය හැකි කලාපයක පිහිටා ඇත්තේ ඉන් ග්‍රහලෝක තුනක් පමණි.

එම ග්‍රහ මණ්ඩලය භ්‍රමණයවෙමින් තිබෙන්නේ පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 40ක් දුරින් පිහිටි, සුර්යයාට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා, උණුසුමින් අඩු 'ට්‍රැපිස්ට්-1' ලෙස නම්කොට ඇති තරුවක් වටා ය.

නාසා ආයතනය විසින් අභ්‍යවකාශගතකොට ඇති 'ස්පිට්සර්' දුරදක්නය මෙන්ම භුමියේ පිහිටි නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන කිහිපයකින් අදාළ ග්‍රහ මණ්ඩලය නිරීක්ෂණය කෙරිණ.

"මේ ග්‍රහලෝක එකිනෙකට සමීපවයි පිහිටා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ තරුවටත් සමීපයි. එක හරියට බ්‍රහස්පති වටා ඇති චන්ද්‍රයින් වගේ" යැයි බෙල්ජියමේ ලීජ් විශ්ව විද්‍යාලයේ මයිකල් ගිලොන් පැවසීය.

"තරුව කුඩා සහ උණුසුමින් අඩු වුවත්, මේ ග්‍රහලෝක හත ම උණුසුම්කරනවා. එහි අදහස වෙන්නේ ඒවායෙහි ද්‍රව ජලය පැවතීමේ ඉඩක් තිබෙන බවයි. සමහරවිට එහි මතුපිට යම් ජීවයක් වුවත් පැවතිය හැකියි." යැයි ද ඔහු සඳහන් කළේය.