කුංග් ෆු ආච්චිගෙන් දරු මුනුබුරන්ට පණිවුඩයක්

කුංග් ෆු ආච්චිගෙන් දරු මුනුබුරන්ට පණිවුඩයක්

ජැජියෑන් පළාතේ වෙසෙන අනූ හතර හැවිරිදි ජෑන්ග් හෙක්ෂන් චීනයේ අන්තර්ජාල තාරකාවක් බවට පත් වී සිටියි.

තවමත් කුංග් ෆු සටන් පුහුණුවීම්වල නිරතවන ඇය දවස පුරා ජංගම දුරකතනයේ ඇලී නොසිට පුහුණුවීම්වල යෙදෙන ලෙස සිය මුනුබුරු මිනිබිරියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ඇය හමුවීමට යෑම සඳහා තමන් ද පැමිණිය යුතු බව ප්‍රාදේශීය කොමියුනිස්ට් බලධාරීන් අවධාරණය කර සිටි අතර ජෑන්ග් හෙක්ෂන් කිතුනු ආගම කෙරෙහි දක්වන විශ්වාසය පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් ඇයගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ට තහංචි පනවනු ලැබිණ.