කිරට හඬන 'හිපෝ' බබෙක්

මව්කුස තුළ නියමිත මාස ගණන ගත කිරීමට වරම් නොලබා ඉපැදුනු 'හිපෝ' (හිපපොටේමස්) පැටවෙකුගේ ජීවිතය බේරාගැනීමට ළමා රෝහලක වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් සමත් වී ඇත.

මේ කුඩා හිපෝ පැටවා සුරතල් බවක් පෙන්නුම්කලද හොඳින් වැදුණු හිපපොටේමස් දරුණු සත්ව විශේෂයක් ලෙස සැලකේ.