ට්‍රම්ප් කතාවට පෙර පුහුණුවක
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ට්‍රම්ප් කතාවට 'පෙර පුහුණුවක'

ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කොංග්‍රස් මණ්ඩලය අමතා පැවැත්වූ පළමු දේශනයට පෙර සිය මෝටර් රථයේ සිට ඒ සඳහා පුහුණුවන ආකාරයක් පෙන්නුම් කෙරෙන දර්ශන කැමරාවට හසුවිය.

ඊයේ (මාර්තු 01) පළමු වරට කොංග්‍රස් මණ්ඩලය ඇමතූ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඇමරිකානු ජීවගුණය නැවත නගා සිටුවන බවට ප්‍රතිඥා දුන්නේය.

සබැඳි විෂයයන්