ගුවන්ගතවූ මෝටර් රථයක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මග වැරදුනු මෝටර් රථයක්

මාර්ග අනතුරකින් බේරීමට ගත් උත්සාහයකදී ලිස්සා ගිය වාහනයක් අසළ ගොඩනැගිල්ලක පියස්සේ රැඳුණු ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවකි.

යතුරු පැදියක් හා ගැටීම වැළැක්වීමේදී තිරිංග පැඩලය වෙනුවට වැරදීමකින් තමා පාගා තිබුණේ වේගපාලන පැඩලය බව රියදුරු පැවසුවේය.

මෙය චීනයේ සිදුවූ අනතුරකි.