මොසුල් සාමාන්‍ය වැසියන් ලක්ෂ හතරක් IS ග්‍රහණයේ

Image caption මොසුල් සටන් මැද කොටුවූ දරුවෝ

ඉරාකයේ මොසුල් නගරයේ පැරණි කලාපය තුළ ලක්ෂ හතරක පමණ සාමාන්‍ය වැසියන් තවදුරටත් සිර වී සිටින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇස්තමේන්තු කරයි.

නගරයේ පැරණි කලාපය 'අයිඑස්' ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය කැරලිකරුවන් යටතේ පවතින අතර එය යළි දිනා ගැනීමට ඉරාක් ආණ්ඩුවේ හමුදා යුද මෙහෙයුමක නිරතවෙති.

මොසුල් නගරයේ බටහිර කලාපය අත්පත් කරගැනීම පිණිස මෙයින් මාසයකට පෙර යුදහමුදා මෙහෙයුමක් දියත් කරන ලද අවස්ථාවේ එක්ලක්ෂ හැටදහසකට ආසන්න ජනකායක් කැරලිකරුවන් අත පවතින කලාපයෙන් පිටවීමට සමත්වූහ.

මේ අතර 'අයිඑස්' බලය සහිත නගරයේ පැරණි කලාපයේ කොටු වී සිටින ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනයා අතිදුෂ්කර වාතාවරණයකට මුහුණ දෙමින් සිටින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි.

Image caption මොසුල් සටන්බිම

පවතින ආහාර හිඟය හේතුවෙන් නගරයේ කොටු වී සිටින ජනතාව කලබලකාරී තත්වයක පසුවෙන බව අනාථයන් සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතනය පෙන්වාදෙයි.