'කර්මාපා ලාමා'ට මංගල සීනු

Image caption සංරක්ෂිත ඡායාරූපයකි

ටිබෙට් බෞද්ධයන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයකු වන කර්මාපා ලාමා හිමියන් සිය අනුගාමිකයන් විශ්මයට පත් කරවමින් තමා විවාහ වූ බව ප්‍රකාශයට පත්කළේය.

විවාහප්‍රාප්ත තායේ දොර්ජේ (Thaye Dorje) ලාමාවරයා ටිබෙට් බුදුසසුනේ නිකාය හතරෙන් එකක ප්‍රධානියා ලෙස සැළකෙන අතර, තමා 'කර්මාපා ලාමාගේ' පුනරුත්පත්තිය බව ළමා වියේ පටන්ම කියා සිටියේය.

රටින් පිටවී ඉන්දියාවේ ජීවත්වෙන ලාමාවරයා විවාහ වී ඇත්තේ උන්වහන්සේ ළමාවියේ පටන් ඇසුරු කළ මිතුරියකි.

Image caption ටිබෙට් දේශයේ අගනුවර බෞද්ධ විහාරයක්

කර්මාපා ලාමා හැටියට තම වගකීම් දිගටම ඉටු කරන බවත් තායේ දොර්ජේ (Thaye Dorje) ලාමාවරයා පවසයි.

උන්වහන්සේ හැරුනවිට තවත් ටිබෙට් ලාමාවරයකු ද 'කර්මාපා ලාමා' පදවියට හිමිකම් කියයි.