සිරියාවට ඇමෙරිකානු මිසයිල ප්‍රහාර
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සිරියානු ගුවන් කඳවුරකට ඇමෙරිකානු මිසයිල ප්‍රහාර

සිරියාවේ කැරලිකරුවන් අත පවතින නගරයකට එල්ලකෙරුණු සැක කටයුතු රසායනික අවි ප්‍රහාරයට එරෙහිව සිරියාවේ ගුවන් කඳවුරක් වෙත ඇමරිකාව මිසයිල ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේය.