උතුරු කොරියාව ගැටුම් උණුසුම මැද පෞද්ගලික ව්‍යාපාර දෙසට

උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොන් අන්
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොන් අන්

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයත් සමඟ ගැටුම්කාරී තත්වයක් උත්සන්න වෙමින් පවතින අතරවාරයේ උතුරු කොරියානු පාලනය 'පියොංයෑන්' අගනුවර නව නිවාස සහ ව්‍යාපාරික සංකීර්ණයක් විවෘත කර ඇත.

'පියොංයෑන්' පාලනයේ මිසයිල සහ න්‍යෂ්ටික ව්‍යාපෘතිය මුල්කර ගනිමින් එක්සත් ජනපදය සමඟ පවතින මත ගැටුම මේ දිනවල උණුසුම් මුහුණුවරක් ගනිමින් පවතී.

නව නිවාස සහ ව්‍යාපාරික සංකීර්ණය විවෘත කිරීමේ අලංකාර උත්සවයට උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොන් අන් සහභාගී විය.

කුඩා පරිමාණයේ පෞද්ගලික වෙළෙඳ සැල් සීමිත ප්‍රමාණයකට අවසර දීම ඇතුළුව එක්තරා ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණයක් අත්හදා බලනු ලැබීමට උතුරු කොරියානු නායකයා කටයුතු කරයි.

නව නිවාස සහ ව්‍යාපාරික සංකීර්ණය විවෘත කිරීමේ උත්සවය වාර්තා කිරීම සඳහා සහභාගී වූ විදේශීය වාර්තාකරුවන් අතර බීබීසී වාර්තාකරුවකුත් විය.

අර්බුදයක් පිළිබඳ හැඟීමත් සමඟ එකට ගමන් ගනු ලබන පෞද්ගලික ව්‍යාපාරික අංශයේ වර්ධනයක් 'පියොංයෑන්' අගනුවර දක්නට ලැබෙන එම බීබීසී වාර්තාකරු පවසයි.

බීබීසී වාර්තාකරුගේ සියලු ගමන්බිමන් දැඩිව අධීක්ෂණය කෙරෙමින් ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.