පාසැල් දැරියන් 197ක් බොකෝ හරාම් අත්අඩංගුවේ

2014 වසරේ පැහැර ගැනීමට ලක්වූ 'චිබෝක්' පාසැල් දැරියන්
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

2014 වසරේ පැහැර ගැනීමට ලක්වූ 'චිබෝක්' පාසැල් දැරියන්

නයිජීරියාවේ 'චිබෝක්' පාසල් දැරියන් පැහැර ගනු ලැබීමට හෙට සිකුරාදාට (14) අවුරුදු තුනක් සම්පුර්ණ වෙයි.

2014 වසරේ අප්‍රියෙල් මාසයේ උතුරු නයිජීරියාවේ චිබෝක් පාසලේ නේවාසිකාගාරවල සිටි ශිෂ්‍යාවන් 276 දෙනකු බොකෝ හරාම් ඉස්ලාමීය සන්නද්ධ ප්‍රහාරකයන් විසින් පැහැර ගෙන ගිය අතර ඔවුන්ගෙන් 197 දෙනකු තවමත් අතුරුදහන් තත්වයක පසුවෙති.

ප්‍රහාරකයන් විසින් රඳවා ගනු ලැබ සිටින දෙසීයකට ආසන්න පාසල් දැරියන් නිදහස් කර ගැනීමේ සාකච්ඡාවන්හි ප්‍රගතියක් ඇතිබව නයිජීරියානු ආණ්ඩුව පවසයි.

සාකච්ඡාවන්හි ප්‍රතිපලයක් වශයෙන් එම ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් විසි එක් දෙනකු මුදාගත් බවත් නයිජීරියානු ආණ්ඩුව සඳහන් කරයි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

සිය දරුවන් ඉල්ලා සිටින දෙමව්පියෝ

තවත් දැරියන් කීප දෙනකු ප්‍රහාරකයන් කෙරෙන් පළා යාමෙන් අනතුරුව සොයා ගනු ලැබුණි.

චිබෝක් ශිෂ්‍යාවන් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා ඕනෑම පියවරක් ගන්නා බව නයිජීරියානු ජනාධිපති මුහම්මදු බුහාරි විසින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති නිවේදනයක දැක්වෙයි.

'දේශීය සහ විදේශීය අතරමැදියන් හරහා අපි ළමුන් පැහැර ගත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධ කර ගත්තා. මේ දැරියන් මුදා ගැනීම සහතික කර ගැනීම ට අපි ඕනෑම පියවරක් ගන්නවා' ජනාධිපති නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

චිබෝක් දැරියන්ගෙන් කොටසක්

එහෙත් බොකෝ හරාම් කැරලිකරුවන් මේ වනවිට කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදී ඇති අතර, පැහැර ගැනීමට ලක් වූ දැරියන් ද එම කණ්ඩායම් දෙක අතර බෙදී ගොස් ඇති හෙයින් සාකච්ඡා ක්‍රියාමාර්ගය දුෂ්කර වී ඇති බව නයිජීරියාවේ උප ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියි.

2014 වසරේ චිබෝක් පාසල් දැරියන් පැහැර ගැනීම ලෝකය පුරා ජනමාධ්‍යවල සිරස්තලයක් බවට පත්විය.

එම දැරියන් හැරුණ විට බොකෝ හරාම් ප්‍රහාරකයන් විසින් තවත් දරුවන් පැහැර ගනු ලැබ ඇත.