තුර්කියට විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක්?

ජනාධිපති එර්දොගාන්ගේ ආධාරකරුවන් කියා සිටින්නේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයකට යාම තුළින් රට නවීකරණයකට ලක්වනු ඇති බවය.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AFP

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ජනාධිපති එර්දොගාන්ගේ ආධාරකරුවන් කියා සිටින්නේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයකට යාම තුළින් රට නවීකරණයකට ලක්වනු ඇති බවය

තුර්කියේ ජනමතවිචාරණයෙන් ජනාධිපති රෙජෙප් ටයියීප් එර්දොවාන්ට ජය හිමිවනු ඇති බවට මෙතෙක් නිකුත්වී ඇති ප්‍රතිඵලවලින් පෙන්නුම් කෙරෙයි.

ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් සියයට අනූවක් පමණ මේ වනවිට ගණන්කර ඇති අතර ඉන් 52.7%ක් ජනාධිපතිවරයාගේ යෝජනාවලියට පක්ෂව ඡන්දය භාවිතකර ඇති අතර ඊට විපක්‍ෂව ලැබී ඇත්තේ 47.3%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් පමණි.

මෙම ජනමතවිචාරණයෙන් ජනාධිපති එර්දොවාන් ඉදිරිපත්කර ඇති ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට බහුතර ජනතාවගේ කැමැත්ත හිමිවුවහොත් අගමැති පදවිය අහෝසිවී තුර්කියේ පාර්ලිමේන්තු පාලන ක්‍රමය වෙනුවට විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් ස්ථාපනය වනු ඇත.

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, EPA

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ජනාධිපති රෙජෙප් ටයියීප් එර්දොවාන් සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කරමින්

ජනාධිපති එර්දොවාන්ගේ ආධාරකරුවන් කියා සිටින්නේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයකට යාම තුළින් රට නවීකරණයකට ලක්වනු ඇති බවය.

මෙම ජනමතවිචාරණයෙන් ජය ලබා නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත වුවහොත් වසර 2029 දක්වා බලයේ සිටීමට වත්මන් ජනාධිපති රෙජෙප් ටයියීප් එර්දොවාන්ට අවස්ථාව උදාවනු ඇත.

එමෙන්ම කැබිනට් මණ්ඩලය පත්කිරීම, අධිකරණ විනිසුරුවන් පත්කිරීම, තීන්දු හා ආඥා ප්‍රකාශයට පත්කිරීම සහ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ බලය ඇතුළු විශාල බලතල රාශියක් ජනාධිපතිවරයා යටතට පැවරෙනු ඇත.

මීට මාස නවයකට පෙර තුර්කියේ බලය අත්පත් කරගැනීම සඳහා හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් දියත් වූ අතර එය අසාර්ථක විය.

ජනාධිපති එර්දොවාන් පවසන්නේ රටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව පවතින අභියෝග ජයගැනීමට සහ දුර්වල සභාග ආණ්ඩුවක් ඇතිවීම වළක්වාගැනීමට මෙම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන අත්‍යවශ්‍ය බවය.