පැහැර ගැනුණු 'චිබොක්' දැරියන්ගෙන් පිරිසකට නිදහස
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පැහැර ගැනුණු 'චිබොක්' දැරියන්ගෙන් පිරිසකට නිදහස

බොකෝ හරාම් ඉස්ලාමීය කැරලිකරුවන් විසින් පැහැර ගනු ලැබූ නයිජීරියානු පාසල් සිසුවියන් අතුරින් අසූ දෙදෙනෙකු නිදහස ලබා ඇති බව එරට ජනාධිපති කාර්යාලය පැවසීය.

මීට තෙවසරකට ඉහතදී ඊසාන දිග නයිජීරියාවේ චිබෝක් නගරයේ පාසල් ශිෂ්‍යාවන් දෙසීය හැත්තෑ හය දෙනෙකු පැහැර ගැනීමට ලක් විය.

බොකෝ හරාම් සැකකරුවන් පිරිසක් නිදහස් කරන බවට ඇති කර ගත් එකඟතාවක් මත සිසුවියන් නිදහස් කෙරිණි.

වැඩි විස්තර සඳහා: 'චිබෝක්' දැරියන් අසූ දෙදෙනෙකුට නිදහස