ලේබර් මැතිවරණ ප්‍රකාශනය එළිදකී

බ්‍රිතාන්‍ය ලේබර් පක්ෂයේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනය ඡන්ද දායකයන් අතට අද (16) පත් කරනු ලැබුණි.

ලබන ජුනි මස අටවෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිත බ්‍රිතාන්‍ය මහමැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කෙරෙන පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති ඇතුළත් එම මැතිවරණ ප්‍රකාශනය එලි දැක්වුණේ ලේබර් පක්ෂ නායක ජෙරමි කෝබින් අතිනි.

"සුළුතරයේ නොව බහුතරයේ අභිලාෂයන් ඉටු කරනු ලබන අනාගත ලේබර් ආණ්ඩුවක්" යටතේ පරිවර්තනශීලී සහ වගකිවයුතු සැලැස්මක් මගින් කොන්සර්වේටිව් පක්ෂයේ වසර හතක පාලනයේ වෙනසක් සිදු කරන බවට ලේබර් පක්ෂ නායක ජෙරමි කෝබින් එම මැතිවරණ ප්‍රකාශනය මගින් ප්‍රතිඥාවක් දී ඇත.

දැනට සරසවි සිසුන්ගෙන් අය කරනු ලබන පන්ති ගාස්තු අහෝසි කරන බව කියා සිටින ලේබර් පක්ෂ නායකයා, මහජන සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් වැය කරන මුදල ද තවත් වැඩි කරන බවට ද ප්‍රතිඥාවක් දෙයි.

Image caption ලේබර් පක්ෂයේ ප්‍රචාරක පත්‍රිකාවක්

එංගලන්තයේ සහ වේල්සයේ ජල සැපයුම සහ ඇතැම් මහජන සේවාවන් යළි ජනසතු කරන බවත් ලේබර් පක්ෂයේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේ දැක්වෙයි.

ඉහළ ආදායම්ලාභීන්ගෙන් වැඩිපුර බදු අය කිරීම මගින් ලබන මුදල් මහජන සේවාවන් වෙනුවෙන් යෙදවීම සිය සැලසුම වන බව ල්බර් පක්ෂ නායක ජෙරමි කෝබින් පවසයි.

අද (16) නිල වශයෙන් එළිදැක්වීමට නියමිතව තිබුණ ලේබර් පක්ෂයේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේ කෙටුම්පතක් පසුගිය බදාදා (මැයි 10) රාත්‍රියේ හදිසියේම රහසින් පිට වී තිබුණ බවක්ද වාර්තා විය.