යුරෝපා හවුලේ සාමාජිකයන්ට නොමිලේ “රෝමින්” (roaming)දුරකථන පහසුකම්

Image caption 'අද පටන් නොමිලේ '

යුරෝපා හවුලට අයත් රටවල වැසියන්ට ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කිරීමේ දී අද (ජූනි 15 ) පටන් තවත් විශේෂ වරප්‍රසාදයක් හිමිවෙයි.

එනම් යුරෝපා හවුලට අයත් රටවල් අතර සංචාරය කිරීමේ දී ජංගම දුරකථන ඇමතුම් සඳහා මෙතෙක් ගෙවීමට සිදු වූ "රෝමින්" (roaming) ගාස්තු අය නොකිරීමයි.

දැනට බල පැවැත්වෙන නීතිය යටතේ එක රටක පුරවැසියෙක් තවත් රටක සංචාරය කරන අතරවාරයේ දුරකථන,ටෙක්ස්ට් පණිවුඩ සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් පාවිච්චි කරන්නේ නම් ඔහුට සිය සාමාන්‍ය දුරකථන බිලට අතිරේකව විශේෂ සම්බන්ධීකරණ ගාස්තුවක් ද ගෙවීමට සිදු වෙයි.

"රෝමින්" (roaming) ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් බල පැවැත්වුන යුරෝපා හවුලේ එම නීතිය අද (ජූනි 15)පටන් අහෝසි කෙරෙයි.

ඒ සමඟ යුරෝපා හවුලේ රටවල වැසියන්ට එම සංවිධානයට අයත් රටක සංචාරය කරන අතරවාරයේ "රෝමින්" (roaming) ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව ජංගම දුරකථන ඇමතුම්, ටෙක්ස්ට් (text) පණිවුඩ පහසුකම් මෙන්ම දුරකථනය මගින් අන්තර්ජාලයට පිවිසීමට අවස්ථාව උදාවනු ඇත.

ඒ සඳහා ඔවුන්ට ගෙවීමට සිදු වන්නේ තමන් ජීවත් වෙන රටේ ගෙවන දුරකථන ගාස්තුවට සමාන මුදලක් පමණි.

ජංගම දුරකථන සමාගම් යුරෝපා කොමිසමේ එම සැලසුමට එරෙහිව වසර කීපයක් තිස්සේ අරගලයක පැටලී සිටියහ.

Image copyright Getty Images
Image caption එක්සත් රාජධානිය යුරෝපා හවුලින් ඉවත් වුනොත් අහිමි වෙන අයිතියක්

"රෝමින්" (roaming) ගාස්තු අහෝසි කිරීමේ නව නීතිය ජංගම දුරකථන ග්‍රාහකයන් ලද සැබෑ ජයග්‍රහණයක් වන බව යුරෝපා කොමිසම පවසයි.

එම වැඩ පිළිවෙළ යුරෝපා හවුලට අයත් රටවල් අතර "තනි ඩිජිටල් වෙළෙඳපොළක්" නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රියාදාමයේ එක් පියවරක් ලෙස යුරෝපා කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් විග්‍රහ කරනු ලැබ ඇත.

එක්සත් රාජධානිය යුරෝපා හවුලෙන් ඉවත් වුනොත් බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියන් එම රටවල සංචාරය කිරීමේ දී ඔවුන්ට නොමිළේ "රෝමින්" (roaming) දුරකථන පහසුකම් නොලැබෙයි.