යුරෝපා අධිකරණය එල්ටීටීඊ තහනම ඉවත් කළේ ඇයි?

ලන්ඩනයේ එල්ටීටීඊ විරෝධතාවක්

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

2011 සහ 2015 අතර යුරෝපා සංගමය තුළ දෙමළ කොටි සංවිධානය (LTTE) සතු වත්කම් තහනම් කිරීම අවලංගු කරමින් මීට ඉහතදී පහළ අධිකරණයක් දී තිබෙන තීන්දුව අනුමත කරන බව යුරෝපා සංගමයේ ඉහළම අධිකරණය තීන්දු කළේය.

එල්ටීටීඊ සංවිධානය 2009 දී පරාජය කරන ලද නමුත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ තවදුරටත් ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර එල්ල කිරීම එම සංවිධානයේ අභිලාෂය බව සනාථ කිරීමට යුරෝපා කවුන්සිලය අපොහොසත් වූ බව අධිකරණයේ නිගමනය වී තිබේ.

එමෙන්ම වෙනත් රාජ්‍යයක් විසින් රැස් කරන ලද තොරතුරු මත පදනම්ව කිසියම් පුද්ගලයෙකු හෝ සංවිධානයක් තහනම් ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ නොහැකි බවට පහළ අධිකරණය 2014 දී ලබා දුන් තීන්දුව ද යුරෝපා අධිකරණය අනුමත කළේය.

කෙසේ නමුත්, පහළ අධිකරණය විසින් මීට ඉහතදී ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබූ තීන්දුවක පවතින වැරදි නොසළකා හරිමින්, පලස්තීන හමාස් සංවිධානය දිගටම තහනම් සංවිධාන ලැයිස්තුවට ඇතුළත් විය යුතු බවට ද යුරෝපා අධිකරණය තීන්දු කළේය.

2006 සිට තහනම්

ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව එක් ස්ථාවරයක් අනුගමනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා කවුන්සිලය විසින් 2001 දෙසැම්බර් 27 වෙනි දින සම්මත කරන ලද යෝජනාවක් ප්‍රකාර, 2006 දී යුරෝපා සංගමය එල්ටීටීඊ සංවිධානය තහනම් සංවිධාන ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළේය.

ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදා විසින් 2009 මැයි මාසයේදී එල්ටීටීඊය යුදමය වශයෙන් පරාජය කරන ලද නමුත්, මේ දක්වාම එම තහනම බලපැවැත්විණ.

කෙසේ නමුත් හමාස් සහ එල්ටීටීඊ සංවිධානවලට එරෙහි තහනම 2014 දී යුරෝපා සංගමයේ පහල අධිකරණයක් විසින් අවලංගු කරන ලදි.

අදාළ සංවිධාන දෙකට එරෙහිව යුරෝපා සංගමය විසින් එම තහනම පනවනු ලැබ තිබුණේ දත්ත මත නොව මාධ්‍ය වාර්තා සහ අන්තර්ජාලයේ පළ වූ වාර්තා පදනම් කරගෙන බව පහළ අධිකරණයේ නිගමණය වී තිබුණි.

එම තීන්දුවට එරෙහිව යුරෝපා කවුන්සිලය ඉහළ අධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, අඟහරුවාදා (ජුලි 26) සිය තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කරමින් යුරෝපයේ ඉහළම අධිකරණය පහළ අධිකරණයේ තීන්දුව සනාථ කළේය.