අවසන් ගමන නැටුමෙන්

වීඩියෝ ශීර්ෂ වැකිය,

නැටුම් දක්වන ඝානාවේ අවමංගල්‍ය සහායකයෝ

ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම දුකකි.

අවමගුල අවසානයේ නර්තනයේ යෙදෙමින් දෙණට කර තබන කුලී අවමංගල්‍ය සහායකයන් පිරිසක් පිළිබඳ ඝානාවෙන් වාර්තා වේ.

ඔවුන් එසේ තම සේවය සපයනුයේ ශෝකයට පත් ඥාතීන්ගේ සිතට යම් සහනයක් ලබා දීමේ අරමුණිනි.

අලුත් පන්නයකට සිය සමීපතමයන්ට සමු දීමට කැමැත්තක් දක්වන පවුල් ඔවුන්ගේ සේවය ලබා ගැනීම සඳහා වැඩි වශයෙන් යොමු වෙමින් සිටිති.

ඒ හේතුවෙන් තරුණ තරුණියන් සඳහා සියයකට අධික නව රැකියා අවස්ථා බිහි වී තිබේ.