මව්කිරි දීමේ වැදගත්කම!
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මව්කිරි ගුණයෙන් අනූනයි!

  • 2017 අගෝස්තු 8

දරුවන්ට මව්කිරි දීමේ වැදගත්කම පෙන්වා දීමේ අරමුණින් මව්වරුන් දෙදහසක් පමණ පිලිපීනයේ මැනිලා අගනුවරට එක්වූහ.

වැඩසටහනට එක් වූ මව්වරුන් සියලු දෙනාම එක් වර සිය දරුවන්ට කිරි ලබා දුන්හ.

වැඩි විස්තර සඳහා: මව්කිරි ගුණ කියන මව්වරු දෙදාහක්!

සබැඳි විෂයයන්