ඇමරිකාව
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අන්මත නොඉවසීම ගැන අනතුරු ඇඟවීමක්

ඇමරිකානු රජය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද, අන්මත නොඉවසීම පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවෙන චිත්‍රපටයක දර්ශන සමාජ ජාල ඔස්සේ හුවමාරු වෙමින් පවතී.

එම චිත්‍රපටයේ දර්ශන යළි කරළියට පැමිණියේ වර්ජිනියා ප්‍රාන්තයේ චාලට්ස්විල් ප්‍රදේශයේ පැවති අන්ත නට්සිවාදී රැළියක් අතරතුර හටගත් ගැටුමෙන් අනතුරුවය.

සබැඳි යොමු: