විජේදාස රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"ජාතික සම්පත් විකුණන කැබිනට් මණ්ඩලයක් තුළ සිටීම ලැජ්ජාවක්"

අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය පදවියෙන් පහකරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය අමතන විජේදාස රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා.

වැඩි විස්තර: විජේදාස ඇමති පදවියෙන් නෙරපයි