මවුවරුන්ට සමාව දුන් රතු වීදියේ දියණියෝ
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මවුවරුන්ට සමාව දුන් රතු වීදියේ දියණියෝ

සිය ජීවිත කථාව සහිත නාට්‍යයක් රැගෙන මුම්බායේ 'රතු වීදියේ' සිට ස්කොට්ලන්තයේ එඩින්බරා නුවරට පැමිණි ඉන්දීය ලිංගික ශ්‍රමිකාවන්ගේ දියණියෝ.

සබැඳි යොමු: