"කාන්තාවන් බිය විය යුතු නැහැ"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"කොටට අඳින්න කාන්තාවන් බිය විය යුතු නැහැ"

  • 2017 ඔක්තෝබර් 22

කොට කලිසමක් ඇඟලීම නිසා පුරුෂයෙකු විසින් තරුණියකට පහර දෙනු ලැබූ සිදුවීමක් උද්ඝෝෂණයක් දක්වා වර්ධනය වීමේ පුවතක් තුර්කියෙන් වාර්තා විය.

අසේනා මෙලිසා හිංසනයට ලක් වී ඇත්තේ ඉස්තාම්බුල් නුවර බස් රථයක ගමන් කරමින් සිටියදීය.

වැඩි විස්තර සඳහා: කොට ගවුම තහනම්ද?