තල්මස් ගොදුරට මුහුදු පතුලේ සටනක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

තල්මස් ගොදුරට මුහුදු පතුලේ සටනක්

  • 2017 නොවැම්බර් 10

මීටර 750 ගැඹුරු මුහුදේ දී බීබීසී 'Blue Planet II' වැඩසටහන් නිෂ්පාදන කණ්ඩායම රැගත් සබ්මැරීනයක් මෝරුන් කණ්ඩායමකට මැදි විය.

අත්ලාන්තික් සාගර පතුලේ ගිලී ගිය මරණයට පත් තල්මසෙකුගේ සිරුරක් සොයා ගිය බීබීසී කණ්ඩායම මුහුණ දුන් අත්දැකීම ඉහත වීඩියෝ පටයෙන් නරඹන්න.

සබැඳි විෂයයන්