විරෝධතාවයේ යෙදුනු පිරිස වෙත ආරක්ෂක අංශ කඳුළු ගෑස් හා ජල ප්‍රහාර එල්ල කරමින්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලෙබනනයේ ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය අසළ විරෝධතා