ඕස්ට්‍රේලියාවේ 'සී ප්ලේන්' අනතුරෙන් පසු සිද්ධිය වූ ස්ථානයට පැමිණි පොලිස් කිමිදුම්කරුවන්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මෙම යානය ගුවනේ සිට ගොඩ බිම දර්ශන නැරඹීමට 'සී ප්ලේන්' ලබා දෙන ආයතනයකට අයත් බව එරට මාධ්‍ය පවසා ඇත

  • 2017 දෙසැම්බර් 31