ධුර කාලය ගැන ජනපති, ශ්‍රීලනිපය සහ විපක්ෂය දරන අදහස්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ධුර කාලය ගැන ජනපති, ශ්‍රීලනිපය සහ විපක්ෂය දරන අදහස්

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට වසර හයක කාලයක් පදවියේ කටයුතු කළ හැකිද, නොහැකිද යන්න පිළිබඳව පක්ෂ, විපක්ෂ නීති තර්ක.

වැඩි විස්තර - ජනාධිපති නිල කාලය; අධිකරණ තීන්දුව දාහතර වෙනිදා

සබැඳි විෂයයන්