දූෂණයට ලක්වූ කාන්තාවන් 'වැරදිකරුවන් කරන සමාජයක්'

දූෂණයට ලක්වූ කාන්තාවන් 'වැරදිකරුවන් කරන සමාජයක්'

දූෂණයට ලක් වූ දැරියන්, තරුණියන් සහ කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ පවතින පූර්ව විනිශ්චයන් අභියෝගයට ලක් කිරීමේ අරමුණින් ඔවුන් ඊට ගොදුරු වූ අවස්ථාවේ ඇඳ සිටි ඇඟලුම් යළි සකසා ප්‍රදර්ශනයකට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

සමාජය වෙත ප්‍රබල පණිවුඩයක් ලබා දෙන එම ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන්නේ බෙල්ජියමේ බ්‍රසල්ස් නුවරදීය.

"ඔබ එම අවස්ථාවේ ඇඳ සිටියේ කුමක්ද" යන්න අධිකරණය, පොලිසිය, පවුලේ සාමාජිකයන් සහ හිතමිතුරන් විසින් වින්දිතයන්ගෙන් විමසනු ලබන මූලික ප්‍රශ්නයකි.

"දූෂණයට ලක්වූවන්ට එවිට වැරදිකාර හැඟීමක් ඇතිවෙනවා. ඔවුන් ඒ ප්‍රශ්නය යළි තමන්ගෙන්ම විමසනවා. හරියට ඇය වෙතම වගකීම පවර ගන්නවා වගේ. ඒ නිසා එක්වරම ඇය වින්දිතයා වගේම වැරදිකරු බවටත් පත්වෙනවා," යනුවෙන් මොලෙන්බීක් සමාජ සේවා ආයතනයේ යස්මිනා එල් මව්ටොවුක් කියා සිටියාය.

"එය මගේ වරදින් සිදු වූවක්ද?" ("Is it my fault?") මැයෙන් පැවැත්වෙන ප්‍රදර්ශනයේ අරමුණ ලිංගික ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ පවතින දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීමය.

වෙනත් පුවත්: