දිය යට කිලෝමීටර් 347ක් දිග ගුහාවක්

දිය යට කිලෝමීටර් 347ක් දිග ගුහාවක්

දිය යට කිලෝමීටර් 347ක් දිග ගුහාවක් ගැන කතා කිරීමත් ලෝකයට තවත් පුදුමයක් එක් කරන සොයා ගැනීමක් වනු ඇත.

එහෙත් මේ කතාව එවැනි ගුහාවක් ගැනයි.

එය නිර්මණය වන්නේ නැගෙනහිර මෙක්සිකෝවේ විශාල ගුහා දෙකක් බද්ධ වීමෙනි.

මේ දීර්ඝ ගුහා පද්ධතියේ තවත් විශේෂත්වයක් වන්නේ ඒ තුළ 'මායා' ශිෂ්ටාචාරයේ උපාංගත් තිබීම හේතුවෙනි.

එය ආදි ජන සංස්කෘතියක ඉතිහාසය මතුකරන සාධක සමුදායක් නොවන්නේද?

මෙම වීඩියෝ පටයේ දැක්වෙන කිමිදුම් කරුවන්ගේ ඇසින්, ඔබත් දුර්ලභ ගුහා පද්ධතිය තුළට පිවිසෙන්න.