විශ්වාසභංගය ගැන ශ්‍රීලනිපය

විශ්වාසභංගය ගැන ශ්‍රීලනිපය

අගමැතිවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති විශ්වාසභංග යෝජනාවට විරුද්ධවීම, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අපහසු කටයුත්තක් වනු ඇති බව එම පක්ෂයේ භාණ්ඩාගාරික අමාත්‍ය එස්.බී දිසානායක පවසයි.