ඉන්දියාව: ආපස්සට ගමන් කළ කෝච්චිය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉන්දියාව: පසුපසට ගමන් කළ දුම්රිය

මගීන් දහසක් රැගත් දුම්රිය මැදිරි විසි දෙකක් ඉතා වේගයෙන් කිලෝමීටර් එකොළහක් පසුපසට ගමන් කළ පුවතක් ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වේ. මැදිරි විසි දෙකක් දුම්රිය එන්ජිමෙන් හදිසියේ ගැලවී ගොස් මෙසේ පසුපසට ගමන් කර ඇත. මෙම සිද්ධිය දුම්රිය නැවතුම් පොළක සිට ජංගම දුරකථනයකින් පටිගත කර ඇති අතර, පසුපසට ගමන් කරන දුම්රිය දුටු පිරිස කලබලයට පත්ව කෑ ගසන ශබ්දය ඇසිය හැකිය.

වැඩි විස්තර සදහා බීබීසී සිංහල ලෝක පුවත් වෙත පිවිසෙන්න.