සෙල්ෆි 'විරෝධී' බැබුන්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"පැණිරස ආහාරවලින් සතුන්ට දියවැඩියාව හැදෙනවා. තෙල් සහිත ආහාර නිසා හෘද රෝග ඇති වෙනවා"

සතුන්ට ගල් සහ කෝටු කැබලිවලින් පහර දෙමින් හිරිහැර කරන මනුසතුන්ගේ අතවර හමුවේ මිනිසුන්ගේ ජංගම දුරකථන පැහැර ගන්නා දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ තාපස බැබුන්.

සම්පූර්ණ වාර්තාව - මනුසතුන්ගේ හිරිහැර නිසා සිල් බිඳ ගත් තාපස බැබුන්