"පැණිරස ආහාරවලින් සතුන්ට දියවැඩියාව හැදෙනවා. තෙල් සහිත ආහාර නිසා හෘද රෝග ඇති වෙනවා"

සතුන්ට ගල් සහ කෝටු කැබලිවලින් පහර දෙමින් හිරිහැර කරන මනුසතුන්ගේ අතවර හමුවේ මිනිසුන්ගේ ජංගම දුරකථන පැහැර ගන්නා දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ තාපස බැබුන්.