දහස් ගණනක් ක්‍රීඩා ලෝලීන් මැද ප්‍රංශයට ගෙනා පාපන්දු ලෝක කුසලානය

ක්‍රෝඒෂියාවට එරෙහිව පැවැති අවසන් තරගය ගෝල 4-2 ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට ප්‍රංශය සමත් විය.