ලෝක සිරුරු පින්තාරු කිරීමේ සැණකෙළිය

සිරුරු පින්තාරු කිරීමේ ලෝක සැණකෙළිය 21 වෙනි වරටත් ඔස්ට්‍රියාවේ ක්ලැගෙන්ෆර්ට් නගරයේදී පැවැත්වුණි.

චිත්‍ර ශිල්පීන් නිරූපිකාවන්ගේ සිරුරු පින්තාරු කළ අතර, අවසානයේදී ඉතා දැකුම්කළු නිර්මාණ රාශියක් දැක ගත හැකි විය.

එම නිර්මාණ කීපයක ඡායාරූප එකතුවකි මේ:

Image copyright Reuters

1998 දී මෙම සැණකෙළිය ආරම්භ කරනු ලැබූ අතර, මේ වන විට රටවල් 50කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තරගයට ඉදිරිපත් වේ.

මුහුණ පින්තාරු කිරීම්, නිර්මාණාත්මක අංග වැනි විවිධ අංශ දොළහක් සඳහා ත්‍යාග ලබාදෙන අතර, විශේෂ නිර්මාණවලට මෙන්ම නවක තරගකරුවන්ටද කුසලාන ලබා දීමට කටයුතු කරයි.

Image copyright Reuters

තරගාවලියේ ඇතැම් අංශ යටතේ නිර්මාණකරුවන්ට විවිධ තේමා ඔස්සේ දින දෙකක් සිය නිරූපණ ශිල්පීන්ව පින්තාරු කිරීමට අවස්ථාව දී තිබේ.

Image copyright Reuters
Image copyright Reuters
Image copyright EPA
Image copyright EPA
Image copyright EPA

මෙම සැණකෙළිය තුළ සිරුරු පින්තාරු කිරීම, රූපලාවණ්‍යය, ඡායාරූපකරණය සහ නිර්මාණාත්මක අංග පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන්ද ක්‍රියාත්මක වේ.

Image copyright Reuters
Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images
Image copyright Getty Images

මේ තොරතුරුද දැනගන්න:

සබැඳි විෂයයන්