ඕන් සාන් සුචී විදේශ සංචාරයකට සැරසෙයි

ඕන් සාන් සුචී Image copyright Reuters
Image caption අවුරුදු විස්සකට අධික කාලයක් ඇතුලත ඕන් සාන් සුචී විදේශ සංචාරයක නිරත වෙන පළමු වතාව මෙයයි.

බුරුම විපක්ෂ නායිකා ඕන් සාන් සුචී විදේශ සංචාරයක් සඳහා සුදානම් වෙමින් සිටියි.

අවුරුදු විස්සකට අධික කාලයක් ඇතුලත ඇය විදේශ සංචාරයක නිරත වෙන පළමු වතාව මෙයයි.

බුරුම විපක්ෂ ප්‍රකාශිකාවක් අදහස් දක්වමින්, තම නායිකාව ලබන ජුනි මාසයේ නෝර්වේ සහ බ්‍රිතාන්‍යයේ සංචාරය කරනු ඇතැයි සඳහන් කළාය.

රටතුළ සිදුවෙමින් පවතින දේශපාලන වෙනස්කම් සැලකිල්ලට ගනිමින්,තමා විදේශ සංචාරයක නිරත වීමට ඉඩකඩ ඇතිබව ඕන් සාන් සුචී,මෑතදී ප්‍රකාශ කර තිබුනි.

අවුරුදු පහළොවකට අධික කාලයක් සිරභාරයේ තබා සිටි බුරුම විපක්ෂ නායිකාවට විදේශ සංචාර සඳහා මින් පෙරත් ඇරැයුම් ලැබුනත්, හමුදා පාලකයන් විසින් තමාට යලි සියරටට ඇතුල්වීමට ඉඩදෙනු ලැබේද යන්න සම්බන්ධයෙන් පැවති සැකය නිසා, ඇය එම අරාධනා භාරගැනීමෙන් වැලකී සිටියාය.