නෙදර්ලන්තයේ අගමැති සහ කැබිනට් මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්වෙයි

නෙදර්ලන්තයේ අගමැති මාක් රුට් Image copyright AFP
Image caption මේ තත්වය යටතේ නෙදර්ලන්තයට නියමිත කාලයට පෙර මහ මැතිවරණයක් කැඳවීමට සිදුවී තිබේ

නෙදර්ලන්තයේ අගමැති මාක් රුට් සහ ඔහුගේ කැබිනට් මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්විය.

මේ තත්වය යටතේ නෙදර්ලන්තයට නියමිත කාලයට පෙර මහ මැතිවරණයක් කැඳවීමට සිදුවී තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ සුළුතර බලයක් සහිත නෙදර්ලන්ත හවුල් ආණ්ඩුව වියදම් මහා පරිමාණයෙන් කප්පාදු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකට උත්සාහ කළත්, දක්ෂිනාංශික නිදහස් පක්ෂයේ සහයෝගය ඊට ලැබුනේ නැහැ.

අගමැති මාක් රුට් නායකත්වය දෙන හවුල් ආණ්ඩුවේ උත්සාහය වුනේ යුරෝ කෝටි 1600 ක අයවැය කප්පාදුවක් සිදු කිරීමයි.