ඕන් සාන් සුචී දිව්රුම් දීමට එකඟ වෙයි

බුරුම විපක්ෂ නායිකා ඕන් සාන් සුචී Image copyright BBC World Service
Image caption තමන් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීම බුරුම ජනතාවගේ අභිලාෂය වන හෙයින් දිව්රුම් දීමේ තීන්දුව ගත් බවයි, සුචී පවසන්නේ

බුරුම විපක්ෂ නායිකා ඕන් සාන් සුචී සහ ඇයගේ පක්ෂයෙන් පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ මන්ත්‍රීවරු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව දිව්රුම් දීමට එකඟව සිටිති.

බුරුම යුද හමුදා පාලනය විසින් හඳුන්වා දෙන ලද, වත්මන් ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුලත් වගන්ති යටතේ දිව්රුම් දෙනු ලැබීම, බුරුම ප්‍රජාතන්ත්‍රීය ලීගයේ අභිනව මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීම නිසා උද්ගත වූ දේශපාලන අර්බුදය ඉහත කී තීන්දුවත් සමඟ මග හැරේ.

හමුදා පාලනය විසින් නීතිගත කරනු ලැබ ඇති වත්මන් ව්‍යවස්ථාවේ දිව්රුම්දීමේ වගන්තිය ප්‍රකාර, මන්ත්‍රීවරුන් එම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගිවිස ගැනීමක් සිදු කෙරේ.

තමන් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීම බුරුම ජනතාවගේ අභිලාෂය වන හෙයින් දිව්රුම් දීමේ තීන්දුව ගත් බවයි, ඕන් සාන් සුචී පවසන්නේ.

නව මන්ත්‍රීවරු මේ සතිය ඇතුළත බුරුම පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන් ගනු ඇතැයිද වාර්තාවේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර