මාලි හමුදාව කුමන්ත්‍රණයකින් බලය අල්ලයි

රුපවාහිනිය ඔස්සේ නිවේදනයක් නිකුත් කරන මාලි හමුදා ප්‍රධානීන් Image copyright BBC World Service
Image caption නගරය අවට වෙඩි හඬ ඇසෙන බව තානාපති නිලධාරීහු පවසති

ආණ්ඩු බලය අත්පත් කරගැනීමට වෙනත් සෙබළුන් පිරිසක් දැරූ උත්සාහය තමන් පරාජයට පත් කල බව මාලි රටේ කුමන්ත්‍රණයකින් බලය අල්ලා ගත් හමුදා ප්‍රධානීහු පවසති.

බමාකෝ අගනුවර අවට සියලුම වැදගත් ස්ථාන තමන්ගේ පාලනය යටතේ පවතින බව රජයේ රුපවාහිනිය ඔස්සේ නිවේදනයක් නිකුත් කළ හමුදා ප්‍රධානීහු පැවසූහ.

නගරය අවට වෙඩි හඬ ඇසෙන බවයි තානාපති නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කරන්නේ.

බලයෙන් පහ කරන ලද හිටපු ජනාධිපති අමදොවු ටවුමනි ටවුරේ හට පක්ෂපාතී ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් අත් අඩංගුවට ගැනීමට ගත් උත්සාහයෙන් අනතුරුවයි, රටේ කලබල ඇතිවී තිබෙන්නේ.