නයිජිරියාවේ කාන්තාවන්ට රියදුරු රැකියා

නයිජිරියාවේ කාන්තාවෝ Image copyright BBC World Service
Image caption සේවයේ නිරත රියැදුරු කතුන්ද රැකියාව කරන්නේ දිවා කාලයේ පමණයි

කාන්තාවන් වෘත්තීය බස් රියැදුරු වරියන් ලෙස පුහුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් නයිජීරියාව විසින් ආරම්භ කර ඇත.

මෙහි මංගල පියවරේදී ,බස් රියැදුරු කාන්තාවන් දෙසීයක් අබුජා අගනුවර සේවයේ නිරත කරවීමට නියමිතයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර ඇත්තේ නයිජීරියාවේ ජනාධිපති බිරිඳගේද සහභාගිත්වයෙනුයි.

අප්‍රිකාවේ ඇතැම් රටවල, බස් පදවන කාන්තාවන් ඇතත් නයිජීරියාවේ එය ඉතාම පහළ මට්ටමකයි පවතින්නේ.

එලෙස,සේවයේ නිරත රියැදුරු කතුන්ද රැකියාව කරන්නේ දිවා කාලයේ පමණයි.