එයාර් ඉන්දියා ගුවන් නියමු වැඩ වැරුම දෙවන දිනයටත්

එයාර් ඉන්දියා ගුවන් සමාගමේ දෙසීයක් පමණ නියමුවන්ගේ වැඩ වැරුම දෙවන දිනයටත් අවතීර්ණය වී ඇත.

මෙම ගුවන් නියමු වැඩ වර්ජනය නිසා ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් රාශියක්ම අවලංගු කෙරුන බවයි වාර්තා වන්නේ. ගුවන් නියමුවන් රාශියක් අසනීප නිවාඩු ගැනීමෙන් අනතුරුව, ඔවුන් නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිතිය පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළ එයාර් ඉන්දියා ගුවන් සමාගම, නියමුවන් දහ දෙනෙක් රැකියා වලින් නෙරපා හැරීමට ද ඊයේ පියවර ගෙන තිබුණි.

මෙම ගුවන් නියමු වැඩ වැරුම පෙරට යමින් තිබෙන්නේ, පුහුණුව සහ උසස් වීම් වලට අදාළ ඉල්ලීම් මුල් කර ගෙනයි.

මෙම වැඩ වැරුම නීතියට පටහැණි එකකැයි ඉන්දීය ගුවන් සේවා භාර ඇමති අජිත් සිං ප්‍රකාශ කල අතර දැනටමත් දැඩි මූල්‍ය දුෂ්කරතාවන්ට මැදි වී ඇති එයාර් ඉන්දියා සමාගම තවත් දුෂ්කර තත්වයකට ඇද නොදමන මෙන් ඇමති වරයා ගුවන් නියමුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය